Home » Colofon

Colofon Verkeersknooppunt

Verkeersknoopunt: Vaktijdschrift voor Verkeersprofessionals.

Verkeersknoopunt is het vaktijdschrift voor verkeersprofessionals. Het komt tot stand door samenwerking van de Politieacademie Apeldoorn, de Landelijke Eenheid te Driebergen en de regionale eenheden.

Verkeersknooppunt wordt uitgegeven door Total Text te Ede.

Redactiesecretariaat:
Verkeersknooppunt
Bettekamp 56
6712 EL Ede
Tel.: +31 318 617 929
E-mail redactie: info@totaltext.nl / info@verkeersknooppunt.nl

Hoofdredacteur: Kees van Eekelen (Politieacademie Apeldoorn)

Redacteuren:

Richard van Dieken (Eenheid Noord-Holland)
Paul Enkelaar (Verkeersknooppunt)
Hielke de Haan (Landelijke Eenheid)
Fred Polderdijk (Eenheid Zeeland-West-Brabant)
Willem Sterk (Eenheid Rotterdam)
Don van der Stoep (Eenheid Limburg)
Charles van der Straten (Eenheid Noord Nederland)
Hans Tornij (Eenheid Oost-Nederland)

Vaste Columnist:Eindredactie:
Jaap van Steenbergen, Total Text

Druk:
Veldhuis Media

Vormgeving:
Sneldruk & Ontwerp - Peter Duifhuizen

Uitgever:
Total Text
Bettekamp 56
6712 EL Ede
E-mail: info@totaltext.nl
Rabobank: NL88 RABO 0117 6539 42
tnv Total Text inz. Verkeersknooppunt

Advertenties / Tarieven / Traffic:
Alle advertentiecontracten worden afgesloten conform de Regelen voor het Advertentiewezen, gedeponeerd bij de rechtbanken in Nederland.

Jaarabonnement 2019:
Binnenland:
Individueel: € 45,95
Losse nummers: € 9,95
Buitenland: als binnenland + extra verzendkosten € 5,60 per nummer
Prijzen binnenland incl. porto en 6% BTW
Betaling binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
Na de eerste abonnementsperiode wordt het abonnement stilzwijgend voortgezet voor onbepaalde tijd.

Opzegging abonnement schriftelijk vóór 1 november via abonnementenadministratie

Abonnementenadministratie:
Total Text
Bettekamp 56
6712 EL Ede
Tel. + 31 (0) 318 - 617929
E-mail: info@totaltext.nl / info@verkeersknooppunt.nl

ISSN 02920-3834

Aan de totstandkoming van Verkeersknooppunt is uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid. Voor verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen. Uit de inhoud van Verkeersknooppunt mag in beperkte mate worden geciteerd onder voorwaarde van bronvermelding. Integrale overname mag uitsluitend na toestemming vooraf van de hoofdredacteur.


 Verkeersknooppunt

 Een product van:
 Total Text
 Bettekamp 56
 6712 EL Ede
 Tel. +31 655 370 754
 Mail to: info@totaltext.nl