Home » Introductie

Profiel van Verkeersknooppunt

“vaktijdschrift voor verkeersprofessionals”


Verkeersknooppunt wil als ‘Vaktijdschrift voor Verkeersprofessionals’ een platform en een soort ‘meetingpoint’ zijn voor personen, instanties en bedrijven die zich professioneel en zakelijk bezig houden met verkeer, verkeersveiligheid, vervoer, verkeerswetgeving en de infrastructuur van ons wegennet. De basisinformatie in Verkeersknooppunt kwam altijd – en komt nog steeds – uit de politiewereld.

Van vakmensen die dagelijks inhoudelijk met verkeer, verkeersveiligheid en verkeerswetgeving bezig zijn. Dit wordt verder aangevuld met gescreende informatie van andere partijen, zoals Rijkswaterstaat, de verkeersschoolbranche, het CBR en andere verkeersdeskundigen. Allemaal organisaties, instanties en personen die dagelijks professioneel en inhoudelijk bezig zijn met verkeersveiligheid.

Historie
Verkeersknooppunt is een vaktijdschrift voor verkeersprofessionals dat in 2021 het 48ste jaar van haar bestaan in gaat. Het magazine werd in de beginjaren uitsluitend gelezen door politiemensen. Door de jaren heen zijn er ook steeds meer abonnees uit andere sectoren bij gekomen die rechtstreeks te maken hebben met verkeer en verkeersveiligheid. Zowel uit politiekringen als ook van buiten de directe politiewereld. Deze verkeersprofessionals kunnen zich aanmelden als abonnee.

Huidige brede doelgroep
De doelgroep is nog steeds breed en varieert van leidinggevend en besluit vormend politiepersoneel op het gebied van verkeer en verkeerstechniek tot met name ook politiepersoneel dat werkzaam is in de basispolitiezorg en bij de specialistische afdelingen en diensten binnen de politie met verkeer als raakvlak. Het blad fungeert de laatste jaren bovendien in toenemende mate als deskundige informatiedrager voor verkeersprofessionals van buiten de politieorganisatie.

Abonnees
De politiekorpsen krijgen ruim 2.000 exemplaren rechtstreeks toegezonden ter verdeling onder de basiseenheden en de afdeling infra. Tevens hebben diverse politiemensen in kaderfuncties een individueel abonnement. Anderen uit de politiewereld laten het blad rechtstreeks naar hun huisadres sturen. De achtergrond van de andere abonnees staat omschreven in ons Lezersprofiel.


Lezersprofiel
Er is een goed beeld van het lezersprofiel van onze lezers, daar waar het gaat om lezers buiten de politiewereld. Onder andere de volgende instanties en instellingen zijn op Verkeersknooppunt geabonneerd:

 • Praktisch alle rechtbanken/paleizen van justitie, OM’s.
 • Diverse ministeries (zowel individuele personen als ook bibliotheken).
 • Regionale organen verkeersveiligheid (ROV’s) en andere provinciale instanties.·Organisaties als CBR, ANWB, VVN, SWOV, CROW.
 • Rijschoolorganisaties en veel individuele rijscholen, alsmede individuele personen die actief zijn op het gebied van rij-instructie, aanvullende verkeersveiligheidtrainingen, opleidingsinstituten, instructeursopleidingen.
 • Diverse Rijkswaterstaat instanties, wegbeheerders, bergingsbedrijven, polderschappen.
 • Juristen en advocatenkantoren.
 • Diverse dagblad- en tijdschriftredacties.
 • Diverse ondernemingen op het gebied van transport (o.a. EVO, TLN), wegbewijzering, verkeerslichtentechniek, en andere bedrijven die actief zijn op het gebied van infrastructuur, wegbebakening.
 • Diverse adviesbureaus op het gebied van verkeer & infrastructuur (o.a. DHV, Goudappel Coffeng), ingenieurs bureaus.
 • Diverse afdelingen van Defensie (zoals o.a. Headquarters AFCENT, div. KMAR afdelingen, OCR Oirschot).
 • Diverse verzekeringsmaatschappijen (o.a. ook zorgverzekeraars), importeurs van auto’s en motoren, leveranciers van op de politie gerichte (meet)apparatuur en andere uitrusting.
 • Uitgevers van wet- en leerboeken op het gebied van verkeer en verkeerseducatie.
 • Onderwijsinstellingen, zoals ROC ’s.
 • Rijksverkeersinspectie.
 • Diverse brandweerkorpsen, fleetowners, leasebedrijven.
 • Werkgroep verkeersregelaars.·Bedrijven die actief zijn op het gebied van personenvervoer.


Samenstelling redactie
De redactie bestaat volledig uit politiemensen, te weten:

Richard van Dieken (Eenheid Noord-Holland)
Paul Enkelaar (Verkeersknooppunt)
Hielke de Haan (Landelijke Eenheid)
Fred Polderdijk (Eenheid Zeeland-West-Brabant)
Willem Sterk (Eenheid Rotterdam)
Don van der Stoep (Eenheid Limburg)
Charles van der Straten (Eenheid Noord Nederland)
Hans Tornij (Eenheid Oost-Nederland)

Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van de redactie met politiemensen uit andere delen van het land, met een voorkeur voor een persoon uit de regio Groningen/Friesland/Drenthe en een uit Noord-Brabant/Limburg.


Imago van Verkeersknooppunt
Het blad en haar inhoud staat bij de lezers zeer hoog aangeschreven. Men beschouwt het als een vakblad “vóór en dóór professionals geschreven”. Alles wat in Verkeersknooppunt staat is waar. Waarom? Simpel: anders stond het niet in Verkeersknooppunt!

Het heeft het imago en de uitstraling van een politievakblad en dat is vaak ook de reden dat anderen die zich vakmatig met verkeer en alles daarom heen bezig houden zich er graag op abonneren. Ze ervaren het vaak alsof ze (stiekem) mogen meelezen in een blad dat ‘eigenlijk niet specifiek voor hen is bestemd’, maar waarvan de politie het goed vindt dat ze ‘over de schouder van de politie’ meelezen omdat het de verkeersveiligheid ten goede komt. Redactie en uitgever willen dit ook graag zo houden.

Verkeersknooppunt als bron
Verkeersknooppunt is op deze wijze een ideale informatiedrager om mee te communiceren naar diverse doelgroepen op het gebied van verkeer(veiligheid). Feit: de laatste jaren heeft praktisch iedere uitgave van Verkeersknooppunt o.a. geleid tot een groot artikel in de Telegraaf over een onderwerp dat in Verkeersknooppunt werd behandeld!

Deze onderwerpen waren o.a.:
• Spookrijdersval
• Incident Management: snel weer vrijmaken van snelwegen na een ongeval
• Vanaf 16e jaar nu 7 jaar beginnend bestuurder
• Artikel over datalogging
• Gebruik van video in de politierijopleiding
• Aandacht voor landelijke transportcontroles
• Gebruik ‘Tintman’ tegen donkere autoruiten
• Artikel over Catch Scan
• Artikel over Segway
• Aandacht voor illegale minibikes

Ook de rijschoolbranche en het CBR zien Verkeersknooppunt als een belangrijke informatiebron bij de uitoefening van hun beroep.

Functie van Verkeersknooppunt
Verkeersknooppunt is voor de politie een ideale drager van verkeer gerelateerde informatie naar de eigen organisatie en sinds een tiental jaren ook – en in toenemende mate – naar andere (overheids)instanties, instellingen, organisaties, bedrijven en personen die professioneel bezig zijn met verkeer en verkeersveiligheid.

Het blad vormt letterlijk een verbindingsschakel tussen wenselijk verkeersgedrag, verkeershandhaving, verkeersopleiding en verkeersinfrastructuur. Vandaar ook de veelzijdigheid in abonnees.

Advertentie
Op bescheiden schaal kan in Verkeersknooppunt worden geadverteerd, waarbij de redactie zich uiteindelijk het recht voorbehoudt te bepalen of een bepaalde advertentie naar aanleiding van de inhoud ervan wel of niet wordt geplaatst. Het aantal advertenties zal de redactionele inhoud nooit overschaduwen of tegenspreken. Mocht het aantal advertenties in omvang toenemen, dan zal naar verhouding ook het aantal redactiepagina’s toenemen, zodat de huidige verhouding niet wordt verstoord.

Abonnement
Een jaarabonnement op Verkeersknooppunt kost € 42,95. Het abonnement loopt van 1 januari t/m 31 december, waarna bij geen opzegging het abonnement automatisch wordt verlengd. Neem nu ook een abonnement.

Opzegging abonnement schriftelijk vóór 1 november via abonnementenadministratie


 Verkeersknooppunt

 Een product van:
 Total Text
 Bettekamp 56
 6712 EL Ede
 Tel. +31 655 370 754
 Mail to: info@totaltext.nl